Utbildad skådespelare och musikalartist, med bred yrkeserfarenhet.

  Har sedan utbildningen vid Balettakademien i Göteborg, medverkat i allt från film- och TV-produktioner till barnteater, dramatisk teater, show och skivinspelningar.

  Har senast studerat filmskådespeleri vid Stockholms Dramatiska Högskola (HT2018).

”Christian is able to give the

lens private access to the most

profound and touching depths

in his nature. This rare ability,

married to his measured

rhythmical sense, renders him a gift to film.”


David Penn, regissör, UK

Copyright © 2019 Christian Arnold